Úvodní stránka

Aktuálně předkládané žádosti na Národní akreditační úřad pro vysoké školství


  Bakalářské studijní programy

v současné době nejsou žádné aktuálně podané žádosti

  Navazující magisterské studijní programy

v současné době nejsou žádné aktuálně podané žádosti

  Doktorské studijní programy

 Žádosti o akreditaci studijního programu

  Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

v současné době nejsou žádné aktuálně podané žádosti
  • Starší akreditační spisy jsou dostupné na studijním oddělení Agronomické fakulty nebo v univerzitním archivu.
  • Z důvodu ochrany osobních údajů jsou akreditační spisy chráněny heslem. Heslo vám na požádání sdělí
    doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D., proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace (Bc., NMgr. akreditace),
    nebo prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia (D a H+P akreditace),
    příp. Bc. Alena Martauzová, referentka pro akreditace a studijní plány.