Main page / Master's Degree (Continuing Education)

Master's Degree (Continuing Education)


 Akreditační rozhodnutí udělená v roce 2019 a 2020

 Akreditační rozhodnutí udělená v roce 2016 (platná do 31. 12. 2024)

  • Starší akreditační spisy jsou dostupné na studijním oddělení Agronomické fakulty nebo v univerzitním archivu.
  • Z důvodu ochrany osobních údajů jsou akreditační spisy chráněny heslem. Heslo vám na požádání sdělí
    doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D., proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace (Bc., NMgr. akreditace),
    příp. Bc. Alena Martauzová, referentka pro akreditace a studijní plány.