Main page / Obory habilitačního řízení a obory řízení ke jmenování profesorem

Obory habilitačního řízení a obory řízení ke jmenování profesorem


 Platné akreditace

 Akreditační rozhodnutí udělená v roce 2020

 Akreditační rozhodnutí udělená v roce 2015

 Archiv akreditací

  • Starší akreditační spisy jsou dostupné na studijním oddělení Agronomické fakulty nebo v univerzitním archivu.
  • Z důvodu ochrany osobních údajů jsou akreditační spisy chráněny heslem. Heslo vám na požádání sdělí
    prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia,
    příp. Bc. Alena Martauzová, referentka pro akreditace a studijní plány.