Main page / Doktorské studijní programy

Doktorské studijní programy


 Žádosti o akreditaci studijního programu

 Platné akreditace

 • Starší akreditační spisy jsou dostupné na studijním oddělení Agronomické fakulty nebo v univerzitním archivu.
 • Z důvodu ochrany osobních údajů jsou akreditační spisy chráněny heslem. Heslo vám na požádání sdělí
  prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia,
  příp. Bc. Alena Martauzová, referentka pro akreditace a studijní plány.
 • Starší akreditační spisy jsou dostupné na studijním oddělení Agronomické fakulty nebo v univerzitním archivu.
 • Z důvodu ochrany osobních údajů jsou akreditační spisy chráněny heslem. Heslo vám na požádání sdělí
  prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia,
  příp. Bc. Alena Martauzová, referentka pro akreditace a studijní plány.