Main page / Doktorské studijní programy / Botany / Anatomie a fyziologie rostlin (2010) + AJ / Oborová rada / Přednášející / Školitelé / Doškař

Doškař

G -- Personální zabezpečení -- přednášející, školitel nebo člen oborové rady

Název VŠ / součásti

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Název SP / SO

Botanika / Anatomie a fyziologie rostlin

Jméno a příjmení

Jiří Doškař

tituly

prof. RNDr. CSc.

Rok narození

1951

typ a rozsah prac. vztahu na VŠ

do kdy

Přednášející

X

školitel

člen oborové rady

Další současní zaměstnavatelé

typ prac. vztahu

rozsah

PřF MU

Plný p.

40

VUT Brno

Nižší p.

4

Přednášky v předmětech

Molekulární biologie pro doktorské studium

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy

1974 -- PřF Brno, Obecná biologie

1975 -- Biofyzikální ústav AV ČR, odb. pracovník

1978 -- Přírodovědecká fakulta v Brně, katedra mikrobiologie, odb asistent

1987 - titul CSc., obor mikrobiologie

1995 -- habilitace v oboru Molekulární biologie

2004 -- profesor Molekulární biologie a genetiky

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let

1. Goerke et al. Diversity of Prophages in Dominant Staphylococcus aureus Clonal Lineages. J. Bact. 2009

2. Eyer et al. Structural protein analysis of the polyvalent staphylococcal bacteriophage 812.

3. Proteomics. 2007 Jan;7(1):64-72.

4. Pantůček, R., Doškař, J., Růžičková, V., Kašpárek, P., Oráčová, E., Kvardová, V., Rosypal, S.: Identification of bacteriophage types and their carriage in Staphylococcus aureus. Archives of Virology, 2004, 149: 1689-1703.

5. Učebnice: Metody molekulární biologie, PřF MU 2007

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel

Analáza proteomu polyvalentního fága S. aureus. 2007.

Molekuláýrní základ mutací polyvalentního fága 812. 2007.

Analýza plazmidů u S. aureus. 2009.

Trandukce plazmidů u S. aureus. 2009.

Působení v zahraničí

1991, 1993 -- University of Tuebingen, Německo 6 měsíců

1991 Inst. Molecular Pathology, Wien 4 měsíce

Obor habilitačního nebo jmenovacího řízení nebo udělení vědecké hodnosti

Molekulární biologie a genetika

řízení na VŠ

PřF MU

ohlasy publikací

Rok udělení (prof...)

2004

mezinár.

tuzem.

Písemný souhlas přednáš., školitele, člena ob. rady s působ. v SP v daném rozsahu

130

15

Datum

18. 1. 2010